Våpenloven krever våpenskap

Etter den nye våpenloven er det nå krav til oppbevaring i sikre enheter. Hovedkravet er at alle våpen, eller en vital del, skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap. Våre skap er testet og godkjent ihht SS3492 og er FG-godkjent som sikkerhetsskap.