Robursafe.no – Leverandør av fysiske sikkerhetsprodukter

Fysisk sikkerhet for utdanningsinstitusjoner

 

Robur Safe setter fokus på sikkerhet på skolene! For tyverisikring av kostbart PC utstyr(se sikkerhetsskap) og brannsikret oppbevaring av personalia og annen sensitiv infomasjon.

I den siste tid har det vært fokusert på til dels store tyveriraid mot skoler og bedrifter. Hensikten har vært å finne og stjele PC utstyr hvor spesielt bærbare enheter er attraktive. Erfaringen tilsier at kostbart utstyr blir oppbevart mange steder uten nødvendig sikring og med bakgrunn i dette tillater vi oss å sette fokus på å sikre verdiene. Avis og TV oppslag har gitt dårlig signaleffekt ut til det kriminelle miljøet og gir inntrykk av at utstyret er dårlig sikret. Tyveri av datautstyr etc, representerer ikke bare tap av verdier men skaper også mye uro, avbrudd i arbeid, lagret materiell og prosjekter går tapt og skaper utrolig mye ekstra arbeid.

FG-godkjente sikkerhetsskap(pc skap) gir en god sikring av deres utstyr og i forhold til verdien man har er dette en rimelig investering.

ROBUR leverer også brannsikrede arkivskap og dokumentskap i mange forskjellige størrelser og klasser. Arkivskap leveres i 4 forskjellige modeller bestående av vertikalskap, lateralskap, businessfile og vertikalskap med 2 timers test. Dokumentskap i både 60 og 120 minutters test i 7 forskjellige størrelser.

Andre produkter er: K-skap for oppbevaring av dokumenter, nøkkelskap, verdiskap, datamediaskap, serverskap.

Vi bistår gjerne med ytterligere informasjon for å være sikker på at rett produkt blir valgt til det man ønsker å sikre!