Oppbevaring av personopplysninger i forhold til den nye GDPR

Sikkerhets- og verdiskap til oppbevaring av personopplysninger i forhold til den nye GDPR

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge.

Hva betyr så dette?

I følge den nye loven som trer i kraft fra 1.juli 2018 skal all data ifbm. personopplysninger oppbevares forsvarlig og det skal være retningslinjer for hvordan disse oppbevares og hvem som har tilgang til disse.

Fysiske personalopplysninger skal da heretter oppbevares sikret og med nye rutiner for innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger.

Vi i Robur Safe har flere gode produkter til dette formål, deriblant vår serie med vertikalskap godkjent for konfidensielt av NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet).