Robursafe.no – Leverandør av fysiske sikkerhetsprodukter

Service

Hvelvdører, verdiskap, nattsafer og bankbokser er viktige produkter for våre kunder og man er avhengig av at dette fungerer kontinuerlig.
Aller helst vil vi hjelpe til med ettersyn og gjennomgang av produktene før det oppstår problem. Her kan det være både penger og bekymringer å spare. Vi kan hjelpe til med alle fabrikat og vi gjør en vurdering og gir råd om hva som bør gjøres.

Hva utfører vi:
  • Akuttservice
  • Normal service
  • Serviceavtaler
  • Håndterer de fleste fabrikater
  • Service på verdiskap, nattsafe, bankboksanlegg og hvelvdører
  • Vurdering og klassifisering av eldre verdioppbevaringsprodukter
  • Komplettering av eksisterende produkter
Service og oppfølging

Våre fagfolk hjelper til med blant annet omstilling av lås, kontroll og justering av hvelvdør, skifte av lås fra mekanisk til elektronisk, samt modernisering av fjernstyring av bankboksanlegg. Våre intensjoner er å ha så kort responstid som mulig. Vi har 2 service montører knyttet til vårt kontor på Østerås, hvorav en er spesialist på lås. I tillegg har vi 2 faste låsesmeder som vi leier inn ved behov i østlandsområdet. I Stavanger, Bergen, Mandal, Trømsø og Trondheim leier vi hjelp ved behov og vi har et godt kontaktnettverk for resten av landet.

Vi stiller opp for våre kunder når det trengs!

Kontakt oss på mail: info@robursafe.no eller tlf + 47 67 16 66 00