Robur Safe og Jöli Safe AS fusjonerer

Fusjonen gjennomføres som en søster fusjon med Robur Safe AS som overtakende selskap. Fusjonen er meldt og godkjent i Brønnøysund registeret og er effektuert fra 13.september 2017.

Selskapet vil hete Robur Safe AS,
ha organisasjonsnummer: 831 924 942
og bankkontonummer: 6001.06.79896

Robur Safe AS overtar alle forpliktelser og leveransekontrakter fra Jöli Safe AS. For våre kunder og leverandører vil dette ikke ha noen praktiske implikasjoner, foruten nytt organisasjonsnummer og nytt bankkontonummer. Jöli Safe AS vil arbeide som tidligere med sine kunder, egen nettside og eksisterende e-poster. Alle ansatte i Jöli Safe AS blir med videre og din kontaktperson(er) blir den samme.

Med ønske om et videre trygt og godt samarbeide.

Har du spørsmål angående fusjonen eller selskapet, vennligst ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Robur Safe AS

Håvard Braserudhaget
Daglig leder