Robursafe.no – Leverandør av fysiske sikkerhetsprodukter

Om oss

Robur Safe er en ledende produsent og leverandør av fysiske sikkerhetsprodukter. Vi tilbyr høykvalitetstestet utstyr til banker, butikker, forsvaret/politet, skoler, apotek, kontor og til det private hjem. Robur Safe leverer i dag produkter over hele verden.

Våre kontorlokaler på Grini Næringspark, Norge

Robur Safe AB ble etablert i 1970 på oppfordring fra de svenske bankene for å bedre konkurransesituasjonen på markedet. Under den tid som har gått er Robur Safe blitt en ledende leverandør i Sverige, Skandinavia og Europa av hvelvdører, servicebokser, verdiskap, sikkerhetsskap og tidlåsprodukter til bankene. Det er meget høye krav med hensyn til produkt og sikkerhet. Flertallet av produktene produseres i henhold til offisielle SIS og Europa standarder der også tilpasning til ISO er et krav. De siste 10 årene har vi også blitt en betydelig leverandør av verdiskap, deponeringssafer og sikkerhetsskap til de store kjedene og det profesjonelle markedet.

Robur etablerte eget AS i Norge i 1982 for å ivareta best mulig service mot det norske markedet. All koordinering av salg, levering og service til det norske markedet styres fra våre lokaler på Østerås like utenfor Oslo.

Produksjon

Produksjonen fordeles mellom våre fabrikker i Sløinge og Nidzica. Begge fabrikkene er moderne produksjonsanlegg med til sammen 200 ansatte og har en meget høy produksjonskapasitet, kombinert med flere produksjonslinjer.

Lager

Sentrallager i Sløinge, Sverige i tillegg til eget lager i Norge.

Transport

Vi har de 15 siste årene benyttet oss av STS (Skandinavisk Transport System) nå endret til OTS (Oslo Transport og Spedisjon) lokalisert i Oslo. Her har vi også etablert vårt sentrallager for Norge. OTS har distribusjon over hele landet. De har spesialutstyrte kranbiler med kvalifiserte medarbeider og har ansvaret for leveranser og håndtering av fysisk sikkerhetsutrustning for de fleste banker i Norge samt Posten.

Leveranser

Betydelig leveringer til norske forretnings– og sparebanker, posten, forsvaret, skoler, offentlige etater, detaljvarehandel og privatmarkedet.

Kvaitetssikring

Robur Safe AB er godkjent og sertifisert i henhold til ISO9001:2000 (kvalitetssystem) og ISO14001:196 (miljøleningssystem)

Robur Safe AB innehar trippel A (høyeste kreditverdighet)
Sertifikat

Vårt sentrallageret i Sløingen, Sverige

Robur har alltid hatt det som en overordnet filosofi om å produsere sikkerhetsprodukter av høyeste kvalitet. Vi benytter oss av det beste innen moderne teknologi og materiale for å oppnå det beste og mest kostnadseffektive for våre kunder. Vi produserer etter den strengeste standard og har konstant overvåking av vår kvalitetskontroll ihenhold til ISO 9004.

Alle våre sikkerhetsprodukter er sendt inn for test av anerkjente og sertifiserte, uavhengige testlaboratorier i Europa. Produktene oppnår den akkrediterte europeiske standarden EN 1143 før de leveres til markedet. Bak dette ligger det en målbevisst og systematisk produktutvikling som preges av nytenkning og som blir drevet frem av et nært samarbeid med våre kunder. Mange nyutviklinger er blitt standard for hele markedet.

Vi har i løpet av de siste 41 år bl.a. levert:
  • mer enn 1 000 hvelvdører
  • mer enn 3 millioner bankbokser
  • mer enn 2 000 nattsafer
  • mer enn 15 000 tidlåsskap
  • mer enn 10 000 verdiskap
  • mer enn 5 000 sikkerhetsskap
  • mer enn 3 000 deponeringssafer