Nye FG regler til verdioppbevaringsenheter!

Det har kommet nye regler fra FG i forhold til oppbevaringsenheter.
Se mer info under. 
 Info om nye FG regler
 FG-530 Ny regler pr. 1. juli 2012  FG-godkjente verdioppbevaringsenheter