K-skap

Robur’s k-skap er et arkivskap som er godkjent av NSM for oppbevaring av dokumenter med gradering konfidensielt. Alle skuffene, bortsett fra rekvisitaskuffen, har kodelås som er innebygget i konstruksjonen. Individuelle koder kan enkelt programmeres inn for den enkelte skuff. Kodelåsen betjenes med 6 sifre + hvilken skuff som skal åpnes. I tillegg kan det programmeres inn tidsbegrenset adgang ved at man for eksempel bare har adgang til skuffene mellom 0800-1600.

Dette unike produktet har et bredt spekter av muligheter og sikrer oppbevaring av sensitive dokumenter. Leveres med både 2 og 4 skuffer.

Vekt og mål 2 skuffer: 585 mmh(m/hjul) x 428 mmb x 600 mmd – 65 kg
Vekt og mål 2 skuffer A4: 706 mmh x 428mmb x 600mmd – 100 kg
Vekt og mål 4 skuffer: 1272 mmh x 428 mmb x 600 mmd – 131 kg

Kontakt oss

Robur Safe A/S
Tlf: +47 67 16 66 00,
info@robursafe.no

RSH 2000 NF