Deponeringssafe

Robur deponeringssafe II-III er testet i henhold til den europeiske standarden EN 1143 for Grade II og III. Depositdelen er en integrert del av safen og har samme beskyttelse som denne, med et anti-fisking system. (Konferer med deres eget forsikringsselskap da regler kan variere)

Deponeringssafe II-IV EN 1143-2
Robur deponeringssafe er testet og godkjent i henhold til den europeiske standarden EN 1143-2 og sertifisert av ECBS. Den er tilgjengelig i Grade II, III og IV. Deposit delen er som standard plassert i front, men kan også plasseres bak hvis man ønsker en ”gjennom veggen” løsning (se produktinfo).

Kontakt oss

Robur Safe A/S
Tlf: +47 67 16 66 00,
info@robursafe.no

IV 500II 55/II 70