Nyheter

Oppbevaring av personopplysninger i forhold til den nye GDPR

Sikkerhets- og verdiskap til oppbevaring av personopplysninger i forhold til den nye GDPR

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge.

Hva betyr så dette?

I følge den nye loven som trer i kraft fra 1.juli 2018 skal all data ifbm. personopplysninger oppbevares forsvarlig og det skal være retningslinjer for hvordan disse oppbevares og hvem som har tilgang til disse.

Fysiske personalopplysninger skal da heretter oppbevares sikret og med nye rutiner for innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger.

Vi i Robur Safe har flere gode produkter til dette formål, deriblant vår serie med vertikalskap godkjent for konfidensielt av NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet).


Robur Safe og Jöli Safe AS fusjonerer

Fusjonen gjennomføres som en søster fusjon med Robur Safe AS som overtakende selskap. Fusjonen er meldt og godkjent i Brønnøysund registeret og er effektuert fra 13.september 2017.

Selskapet vil hete Robur Safe AS,
ha organisasjonsnummer: 831 924 942
og bankkontonummer: 6001.06.79896

Robur Safe AS overtar alle forpliktelser og leveransekontrakter fra Jöli Safe AS. For våre kunder og leverandører vil dette ikke ha noen praktiske implikasjoner, foruten nytt organisasjonsnummer og nytt bankkontonummer. Jöli Safe AS vil arbeide som tidligere med sine kunder, egen nettside og eksisterende e-poster. Alle ansatte i Jöli Safe AS blir med videre og din kontaktperson(er) blir den samme.

Med ønske om et videre trygt og godt samarbeide.

Har du spørsmål angående fusjonen eller selskapet, vennligst ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Robur Safe AS

Håvard Braserudhaget
Daglig leder


NSM-godkjent Serversafe

Robur Safe har nå NSM-godkjent serversafe klassifisert for oppbevaring av Hemmelig / Strengt Hemmelig. Vi har fra tidligere NSM-godkjent serverskap for Konfidensielt. Med dette har vi en komplett løsning for oppbevaring av graderte dokumenter og elektronisk utstyr.

Produktene består av:

K-skap i tre utførelser

Sikkerhetsskap

Verdiskap

Serverskap for Konfidensielt

Serversafe for Hemmelig / Strengt Hemmelig

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.


PC – laptop skap

Ta vare på dyrbare investeringer!
Oppbevaring av pc og netbrett eller annet elektronisk utstyr.

Vi leverer FG godkjente skap for oppbevaring av bærebare pc’er, nettbrett ol. f.eks til skole, kontor, offentlige etater.
Med FG godkjenning så vet man at skapet innehar et minimunskrav i forhold til utforming, sikring og kvalitet.
Dette er viktig da det ofte er store verdier man skal lagre. Leveres med mulighet for lading. Se sikkerhetsskap under produkter.

Ta kontakt for mer informasjon!

Kontakt oss

Robur Safe A/S
Tlf: +47 67 16 66 00,
info@robursafe.no


Hva skjer om det brenner hos deg? Er du forberedt?

Det er viktig å ta sine forhåndsregler i forhold til brann! Se brosjyre under!

 Info Norge brenner


Nye FG regler til verdioppbevaringsenheter!

Det har kommet nye regler fra FG i forhold til oppbevaringsenheter.
Se mer info under. 
 Info om nye FG regler
 FG-530 Ny regler pr. 1. juli 2012  FG-godkjente verdioppbevaringsenheter

 


Valg av skap

Det kan være vanskelig å vite hva man bør velge av skap da det finnes mange forskjellige varianter å velge i. Det viktigste i første omgang er å få en oversikt over hva det er man skal sikre. Er det store verdier(kontanter, smykker etc) bør man velge et verdiskap EN 1143-1, er det mest dokumenter bør man gå for et brannsikkert skap og er det minnepenner, bilder, dvd etc bør man velge et datamediaskap. Vi har laget en liten oversikt med råd og tips til valg av skap, men ta gjerne kontakt for råd og veiledning.

 Valg av skap


Våpenloven krever våpenskap

Etter den nye våpenloven er det nå krav til oppbevaring i sikre enheter. Hovedkravet er at alle våpen, eller en vital del, skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap. Våre skap er testet og godkjent ihht SS3492 og er FG-godkjent som sikkerhetsskap.